[ WYKŁADOWCA ]

W początkach pracy na Uczelni interesowałam się poetyką postmodernizmu, eksperymentami formalnymi w powieści współczesnej, realizmem magicznym i metafikcją, a także pisarstwem kobiet. Z tego zakresu opracowałam programy i listy lektur autorskich kursów. Do dziś prowadzę je w macierzystym Instytucie Anglistyki UW, którego jestem absolwentką: John Fowles: Narcissistic Novel; Contemporary British Women Writers; Narrative Strategies In the 20th Century Novel;, Contemporary British Short Fiction; Intertextuality: Angela Carter; British Science Fiction 1945-1989, oraz Charles Darwin meets Sigmund Freud- Critical Analysis of John Fowles's "The French Lieutenant's Woman".

Byłam także opiekunem naukowym studenckiego klubu dyskusyjnego Brave New Literature i w ramach tej działalności uczestniczyłam w kilkudziesięciu dyskusjach studentów poświęconych pisarzom współczesnym oraz zjawiskom kultury masowej. Równolegle rozwijałam także moje zainteresowanie literaturą okresu wcześniejszego – wysokiego modernizmu, a zwłaszcza twórczością Jamesa Joyce’a. Opracowałam dwa cykle zajęć poświęcone tym zagadnieniom: James Joyce oraz Close Reading of James Joyce’s Ulysses.
Od 2007 r. nieprzerwanie prowadzę seminaria magisterskie i doktorskie poświęcone anglojęzycznej prozie XX i XXI wieku. Moi magistranci i doktoranci (a także wypromowani już magistrowie i doktorzy) zajmowali się i zajmują między innymi pisarstwem Virginii Wolf, Iana Sinclaira, Doris Lessing, Evelyna Waugha, Jamesa Joyce’a, Alana Hollinghursta, Christophera Isherwooda, Iana Banksa, Marilyn Duckworth, Philipa K. Dicka, J. R. R. Tolkiena, Johna Fowlesa, Angeli Carter, Fay Weldon, George'a Orwella i Neila Gaimana, a także literaturą dla dzieci, ekfrazą, reportażem, literaturą postkolonialną, kryminalną, feministyczną, studiami nad traumą w literaturze, realizmem magicznym, animal studies, gender studies, queer studies, men studies, women studies, związkami literatury i filmu oraz literatury i nauk ścisłych, literaturą wojenną i literaturą fantastyczną. Staram się również popularyzować anglistykę i szerzej pojmowaną wiedzę o kulturze publikując w prasie popularnonaukowej artykuły o pisarzach współczesnych. Udzielam też wywiadów na tematy związane z literaturą - zwłaszcza fantastyczną - i uczestniczę jako ekspert w programach telewizyjnych i radiowych. Corocznie uczestniczę z wykładami popularyzatorskimi w Warszawskim Festiwalu Nauki, Nidzickim Festiwalu Fantastyki i konwencjach miłośników science fiction (Falcon, Copernicon, Pyrcon, Avangarda, Polcon).

Wypromowałam pracę doktorską poświęconą związkom fotografii i prozy w twórczości awangardowego brytyjskiego pisarza Iana Sinclaira (dr Dominika Lewandowska) oraz pracę – analizę dorobku prozatorskiego Doris Lessing przeprowadzoną z punktu widzenia teorii traumy i traumy odziedziczonej (dr Paulina Kamińska) Bardzo zaawansowane są trzy kolejne prace: pierwsza o twórczości Christophera Isherwooda i związkach jego prozy z filmem oraz poetyką scenariusza filmowego (mgr Piotr Olański); druga o współczesnej powieści kryminalnej omówionej jako symulacja w znaczeniu przypisywanym temu terminowi przez Jeana Baudrillarda (mgr Marcin Gołąb) oraz trzecia analizująca twórczość Alana Hollinghursta w kontekście teorii queer. Kolejna praca będzie poświęcona powieściom Iaina Banksa.
Zobacz także:
PUBLIKACJE
ARTYKUŁY NAUKOWE
KONFERNECJE
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
PUBLIKACJE NAUKOWE