[ SEMINARS & COURSES ]

W początkach pracy na uczelni interesowałam się poetyką postmodernizmu, eksperymentami formalnymi w powieści współczesnej, realizmem magicznym i metafikcją, a także pisarstwem kobiet. Z tego zakresu opracowałam programy i listy lektur autorskich kursów, które prowadziłam w macierzystym Instytucie:
John Fowles: Narcissistic Novel; Contemporary British Women Writers; Narrative Strategies in the 20th Century Novel;, Contemporary British Short Fiction; Contemporary British Short Fiction; Intertextuality: Angela Carter oraz kursu dla studentów Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej, poświęconego opowiadaniu w prasie europejskiej w XX wieku.

Równolegle rozwijałam także swoje zainteresowanie literaturą okresu wcześniejszego – wysokiego modernizmu, a zwłaszcza twórczością Jamesa Joyce’a. Opracowałam dwa cykle zajęć poświęcone tym zagadnieniom: James Joyce oraz Close Reading of James Joyce’s Ulysses.
Seminars & courses

Zobacz także:
For Students
reading assignments
Ph.D. Students
M.A. Students
Seminars & Courses