Dominika Oramus
IMIONA BOGA
Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku

ISBN 97883-242-1610-9

Kraków 2011

Spis treści:
Rozważania wstępne. Boga nie szuka się w śmieciach 5
Bóg w fantastyce połowy XX wieku 12
Bogowie bez Boga  47
Koniec świata i początek nowej ery  71
Apokalipsa świętego Jana i wniebowzięcie sprawiedliwych  92
Drugie Przyjście  113
Zaświaty  134
Gaja i Daleki Wschód  161
Od taoizmu do chrześcijaństwa  188
„Roztrzaskaj serce moje…” Bóg Philipa K. Dicka  225
Bóg w fantastyce końca XX wieku 262
Zakończenie  293
Bibliografia i filmografia  297
Indeks nazwisk 307
Fragment książki – Podstawowe pytanie niniejszej książki – jak mówić o Bogu używając poetyki właściwej kulturze masowej, a zwłaszcza fantastyce – zadawał wprost tylko jeden z licznych dwudziestowiecznych pisarzy podejmujących taką próbę, Philip K. Dick. Godził on poważną refleksję teologiczną z fascynacją światem epoki new age: dziwacznymi kultami i sektami, wiarą, że narkotyki poszerzają percepcję. Uważał, że scenariusze rodem z kazań milenarystycznych wygłaszanych przez charyzmatycznych teleewangelistów zaczynają się sprawdzać.
Recenzja – Kończyłem czytać tę książkę już w Wielkim Tygodniu i jestem szczęśliwy, że tak się stało. Analizowane w niej zmagania twórców współczesnej fantastyki z metafizyką pasują idealnie do zgiełku medialnego, który jeszcze dzień lub dwa przed Triduum Paschalnym zdaje się narastać, ba, jest bardziej uciążliwy niż zwykle. A który potem – mimo całej swej bełkotliwej mocy, mimo bezmiernych oceanów wydarzeń głupich, odrażających, nieistotnych, fałszywych – ustępuje przed przerażającą ciszą Wielkiego Piątku.

Zapoznaj się z innymi publikacjami: