Dominika Oramus
DARWINOWSKI PARADYGMATY
ISBN 978-83-7886-136-2
Warszawa 2015

Spis treści

Wstęp Karol Darwin w kulturze współczesnej

Rozdział I  Darwinowskie paradygmaty
1.1 Wielka unifikacja
1.2 Darwinizm jako paradygmat
1.3 Darwinizm w naukach niebiologicznych
1.4 Darwinizm okiem literaturoznawców

Rozdział II Karol Darwin – bohater mityczny
2.1 Mity we współczesnym świecie
2.2 Popularyzatorzy nauki i biografowie o Darwinie
2.3 Między biografią a fikcją
2.4 Dziwne losy Emmy Darwin
2.5 Darwinowskie fantazje

Rozdział III Opowieści o historii naturalnej
3.1 Droga do darwinizmu
3.2 Darwinizm w kulturze przełomu XIX i XX wieku
3.3 Dziewiętnastowieczni darwiniści i literatura

Rozdział IV Darwinizm w wieku XX. Socjobiologia i kultura
4.1 Odrodzenie paradygmatów darwinowskich
4.2 Bestsellery o zwierzętach i ludziach
4.3 Etologia i ekologia
4.4 Socjobiologia i fantastyka

Rozdział V Darwinowskie paradygmaty a natura ludzka
5.1  Uniwersalni ludzie. Strach i adaptacje
5.2  Strategie seksualne i dobór płciowy w  bestsellerach popularnonaukowych

Rozdział VI  Genetyka, mutacje i dewolucja w powieści dwudziestowiecznej
6.1 Geny i przyszłość rasy ludzkiej w science fiction
6.2 Geny i zagłada w powieści katastroficznej

Rozdział VII Opowieści o początkach rasy ludzkiej
7.1 Mity wokół antropogenezy
7.2 Zagadka neandertalczyka

Rozdział VIII Darwinowskie  paradygmaty a kwestie metafizyczne
8.1 Spór o ewolucję duszy i umysłu człowieka
8.2 Amerykańscy kreacjoniści: obraz w literaturze i reakcje Europejczyków
8.3 Brytyjscy pisarze o Darwinie i o Bogu

Konkluzja Darwinowskie paradygmaty czyli faktofikcja.

Zapoznaj się z innymi publikacjami: