[ PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE ]

DARWINOWSKIE PARADYGMATY

Teoria ewolucji i jej popularne przeróbki pełnią w cywilizacji zachodniej i globalnej rolę teorii wszystkiego: bardzo różni autorzy przedstawiają darwinizm jako podstawowy mit tłumaczący funkcjonowanie Wszechświata, Ziemi, życia, ludzkości i człowieka. Darwinowski klucz stosowany bywa do wyjaśniania całego wachlarza zjawisk: od selekcji naturalnej teorii naukowych, przez tłumaczenie procesów kosmologicznych po naukę o moralności. Używa się go również w socjobiologii, językoznawstwie, wiedzy o matematyce, badaniach rozprzestrzeniania się mód i wynalazków, antropologii i antropogenezie. Książka omawia darwinowskie wątki w literaturze popularnonaukowej, a także unaocznia, jak tezy popularyzatorów nauki przeniknęły do literatury pięknej i kultury popularnej.
IMIONA BOGA - Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku

Podstawowe pytanie niniejszej książki – jak mówić o Bogu używając poetyki właściwej kulturze masowej, a zwłaszcza fantastyce – zadawał wprost tylko jeden z licznych dwudziestowiecznych pisarzy podejmujących taką próbę, Philip K. Dick. Godził on poważną refleksję teologiczną z fascynacją światem epoki new age: dziwacznymi kultami i sektami, wiarą, że narkotyki poszerzają percepcję. Uważał, że scenariusze rodem z kazań milenarystycznych wygłaszanych przez charyzmatycznych teleewangelistów zaczynają się sprawdzać.
THE VOICES OF DISASTER - J. G. Ballard and the Disaster Story Tradition in England

J.G. Ballard is now one of the major English literature writers and his popularity is constantly growing. Since the great artistic and commercial success of his 1984 novel, Empire of the Sun he has entered the canon of the 20th century most prominent novelists and the number of critical essays and monographs devoted to his oeuvre is increasing. It is worth noticing that Ballard’s career began as early as the 1950s and that before becoming a distinguished mainstream author of classics his style went through numerous metamorphoses.
O POMIESZANIU GATUNKÓW - Science fiction a postmodernizm

Science fiction i postmodernizm mają wspólną cechę, która uderza każdego badacza tych zjawisk kulturowych: mimo że napisano na ich temat bardzo wiele, nie istnieje zadowalająca definicja żadnego z nich. Definiowanie science fiction stało się w drugiej połowie XX wieku czymś w rodzaju gry intelektualnej, którą zabawiali się amerykańscy krytycy , a która przypominała poszukiwanie kwadratury koła.
GRAVE NEW WORLD - The Decline of the West in the Fiction of J.G. Ballard

Are we living in the happy times of social utopia when everybody can equally participate in the blessings of advanced technology, modern science and sophisticated communication techniques? Do we see the true Brave New World the human race has been dreaming of for generations? Or is our contemporary reality yet another Grave New World , a dystopian land of social manipulation, hegemonic mass media, no free will, spreading psychopathology and simulacra replacing first-hand experience?
WAYS OF PLEASURE - Angela Carter’s „Discourse of Delight” in her Fiction and Non-Fiction

According to Apuleius, Pleasure is the daughter of Cupid and Psyche – of Love and the Soul, that is, a sufficiently elevated pedigree, one would have thought. Yet the British still put up a strong resistance to the idea that pleasurability might be a valid criterion in the response to literature’ (Carter 1997: 490). So claims Angela Carter in a book review written towards the end of her life.
CHARLES DARWIN’S LOOKING GLASS

The Theory of Evolution and the Life of its Author in Contemporary British Fiction and Non-Fiction, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2015, str. 150.
STACJA KONTROLI CHAOSU - Zjawiska i pisarze współczesnej fantastyki