[ Ph.D. STUDENTS ]

Jestem opiekunem naukowym prac powstających w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzę też zajęcia kierowane do doktorantów. Promuję prace doktorskie poświęcone związkom fotografii, filmu i prozy; analizom prozy z punktu widzenia teorii traumy i traumy odziedziczonej; science fiction, literatury nowozelandzkiej, literatury i medycyny, anglojęzycznej powieści współczesnej, literatury LGBT.
Aktualnie opiekuję się pięciorgiem doktorantów; jedna z prac – analiza dorobku prozatorskiego Doris Lessing przeprowadzona z punktu widzenia teorii traumy i traumy odziedziczonej jest już ukończona.

Bardzo zaawansowane są także dwie inne prace: pierwsza o twórczości Christophera Isherwooda i związkach jego prozy z filmem oraz poetyką scenariusza filmowego; druga o współczesnej powieści kryminalnej omówionej jako symulacja w znaczeniu przypisywanym temu terminowi przez Jeana Baudrillarda. Dwoje kolejnych doktorantów dopiero rozpoczęło badania: zajmują się Salmanem Rushdiem i Alanem Hollinghurstem.
Oferta studiów – studia III stopnia
Przydatne linki – Wydział Neofilologii UW

Zobacz także:
For Students
reading assignments
Ph.D. Students
M.A. Students
Seminars & Courses