[ FOR STUDENTS
- reading assignments ]

Seminars & Courses

W początkach pracy na uczelni interesowałam się poetyką postmodernizmu, eksperymentami formalnymi w powieści współczesnej, realizmem magicznym i metafikcją, a także pisarstwem kobiet. Z tego zakresu opracowałam programy i listy lektur autorskich kursów, które prowadziłam w macierzystym Instytucie (…) czytaj więcej...
Ph.D. Students

Jestem opiekunem naukowym prac powstających w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzę też zajęcia kierowane do doktorantów. Wypromowałam jedną pracę doktorską poświęconą związkom fotografii i prozy w twórczości awangardowego brytyjskiego pisarza Iana Sinclaira. (…) czytaj więcej...
M.A. Students

Od 2007 r. nieprzerwanie prowadzę seminaria magisterskie poświęcone prozie XX i XXI wieku. Moi magistranci i wypromowani już magistrowie zajmowali się i zajmują m.in. pisarstwem Virginii Wolf, Evelyna Waugha, Jamesa Joyce’a, Fay Weldon, literaturą dla dzieci, ekfrazą, reportażem, literaturą postkolonialną, feministyczną, studiami nad traumą w literaturze (…) czytaj więcej...
Zobacz także:
For Students
reading assignments
Ph.D. Students
M.A. Students
Seminars & Courses